Phát hành sổ tay Giám sát xây dựng

Phát hành sổ tay Giám sát xây dựng

Ngày đăng 19-10-2022
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các đơn vị giám sát và các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát xây dựng công trình, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung và trình tự thực hiện giám sát xây dựng từ giai đoạn khảo sát đến khi đưa công trình vào sử dụng được gọi là “Sổ tay giám sát xây dựng”. Sở Xây dựng thông báo nội dung Sổ tay giám sát xây dựng đến các cơ quan đơn vị tham khảo áp dụng. Đính