Số 12/GPXD ngày 19 tháng 9 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú cho Công ty CP Khai thác Xây dựng vận tải Phương Nam (Chủ đầu tư)

Số 12/GPXD ngày 19 tháng 9 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú cho Công ty CP Khai thác Xây dựng vận tải Phương Nam (Chủ đầu tư)

Ngày đăng 21-09-2023
1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Khai thác Xây dựng vận tải Phương Nam (Chủ đầu tư) Địa chỉ: Số 1D, đường Tân Hòa 2, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú (nguồn: Báo Thanh niên) 2. Được phép xây dựng công trình (xây mới): hạng mục Khối Nhà ở xã hội A1, Khối Nhà ở xã hội A2 và công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú.​ - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II
Số 11/GPXD ngày 29 tháng 8 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới hạng mục Chánh điện thuộc Chi hội Hưng Phước Tự, huyện Tháp Mười (Chủ đầu tư)

Số 11/GPXD ngày 29 tháng 8 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới hạng mục Chánh điện thuộc Chi hội Hưng Phước Tự, huyện Tháp Mười (Chủ đầu tư)

Ngày đăng 05-09-2023
1. Cấp cho: Chi hội Hưng Phước Tự (Chủ đầu tư). Địa chỉ: Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 2. Được phép xây dựng công trình (xây mới): Chánh điện thuộc Chi hội Hưng Phước Tự. - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (công trình tôn giáo), cấp III. - Vị trí xây dựng: Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười (thuộc khuôn viên Thửa đất số 932, tờ bản đồ số 6, diện tích 14.160,7m2 , mục đích sử dụng: Đất cơ sở tôn giáo). Giấy phép xây dựng số 11/GPXD ngày 29-8-2023
Số 10/GPXD ngày 15 tháng 8 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới hạng mục công trình thuộc dự án Go! Hồng Ngự của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (Chủ đầu tư)

Số 10/GPXD ngày 15 tháng 8 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới hạng mục công trình thuộc dự án Go! Hồng Ngự của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (Chủ đầu tư)

Ngày đăng 05-09-2023
1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật (Chủ đầu tư). Địa chỉ: Số 222, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 2. Được phép xây dựng mớihạng mục công trình thuộc dự án Go! Hồng Ngự. - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. - Vị trí xây dựng: Phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (thuộc khuôn viên Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 35, tổng diện tích 3.607,5m2 , mục đích sử dụng: đất thương mại, dịch vụ). Giấy phép xây dựng
Số 09/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng (khắc phục vi phạm hành chính về xây dựng) hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Công ty TNHH Sao Mai Super Feed (Chủ đầu tư)

Số 09/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng (khắc phục vi phạm hành chính về xây dựng) hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Công ty TNHH Sao Mai Super Feed (Chủ đầu tư)

Ngày đăng 07-07-2023
1. Cấp cho: Công ty TNHH Sao Mai Super Feed (Chủ đầu tư). Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 2. Được phép xây dựng (khắc phục vi phạm hành chính về xây dựng) hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản. - Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp (công nghiệp nhẹ), cấp II. - Vị trí xây dựng: Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (thuộc khuôn viên các thửa đất số
Số 08/GPXD ngày 19 tháng 6 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới công trình Bãi xe (DA thành phần 2) thuộc Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Du lịch Phương Thanh do Công ty TNHH XNK Phương Thanh là Chủ đầu tư

Số 08/GPXD ngày 19 tháng 6 năm 2023_Cấp giấy phép xây dựng mới công trình Bãi xe (DA thành phần 2) thuộc Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Du lịch Phương Thanh do Công ty TNHH XNK Phương Thanh là Chủ đầu tư

Ngày đăng 07-07-2023
1. Cấp cho: Công ty TNHH XNK Phương Thanh (Chủ đầu tư). Địa chỉ: Quốc lộ 80, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 2. Được phép xây dựng mới Bãi xe (DA thành phần 2) thuộc Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Du lịch Phương Thanh. - Loại, cấp công trình (dự án thành phần 2): Công trình hạ tầng kỹ thuật (bãi đỗ xe), cấp IV. - Vị trí xây dựng: Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (thuộc khuôn viên thửa đất số 102 tờ bản đồ số 39, tổng diện tích 5.500m 2 , mục