Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và triệu tập thí sinh

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và triệu tập thí sinh

Ngày đăng 21-03-2023
THÔNG BÁO Kết quả Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 tại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng năm 2023 (đợt 1) Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thông báo đến các thí sinh dự tuyển và đề nghị các thí sinh có phiếu đăng ký dự tuyển đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1, tham dự phỏng vấn vòng 2, tập trung vào lúc 14h, ngày 23/3/2023 để nghe phổ biến nội quy, thời gian, địa điểm xét
Thông báo: Gia hạn thời gian Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đợt 1)

Thông báo: Gia hạn thời gian Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đợt 1)

Ngày đăng 10-03-2023
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng năm 2023 (đợt 1) cụ thể như sau: 1. Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đến ngày 20 tháng 03 năm 2023. 2. Đia điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Quản trị: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Địa chỉ: Số 128, đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.