Sở Xây dựng hướng đến nền hành chính phục vụ

Sở Xây dựng hướng đến nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 15-11-2021
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng và góp phần phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Sở Xây dựng đã thành lập Tổ hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng. (Ảnh minh họa) Theo đó, Tổ hướng dẫn thủ tục hành chính có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải
Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định

Ngày đăng 01-11-2021
Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về việc“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh và với mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định. Sở Xây dựng đã ban hànhThông báo số2101/TB-SXD ngày 26/10/2021về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực thẩm định Báo cáo nghiên cứu
Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng 14-09-2021
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng, Giám đốc Sở đã thành lập Tổ hướng dẫn thủ tục hành chính Sở Xây dựng. Tổ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ,....). Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu cần được tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp các cá nhân
Giảm 50% mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng năm 2021

Giảm 50% mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng năm 2021

Ngày đăng 10-09-2021
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giảm 50% mứcthu, nộp một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể: Hình ảnh minh họa 1. Đối với mức lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: Tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt
Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính  thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2021

Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2021

Ngày đăng 05-08-2021
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-SXD ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021; theo đó, đã tiến hành rà soát, đánh giá đối với 49 TTHC thuộc 05 lĩnh vực ngành xây dựng. (Ảnh minh họa) Công tác rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực xây dựng đã được các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện