Sở Xây dựng ban hành cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Sở Xây dựng ban hành cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 26-04-2023
Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 929/KH-SXD về ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, Kế hoạch gồm có 02 nội dung chính là phân tích chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2023, cụ thể: 1. Phần thứ nhất: phân tích chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2022 Theo kết quả phê duyệt và công bố chỉ số
Ủy ban nhân dân Tỉnh: Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Ủy ban nhân dân Tỉnh: Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng 25-04-2023
Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Theo đó, vị trí và chức năng của Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường
Cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Ngày đăng 14-04-2023
Sáng ngày 13/4, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Bên cạnh sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, người đứng đầu các cơ quan, địa phương có hài lòng với kết quả mình đạt được, cần cải thiện nội
Thông báo Kết quả tuyển dụng và hoàn hiện hồ sơ tuyển dụng công chức  năm 2022 của Sở Xây dựng

Thông báo Kết quả tuyển dụng và hoàn hiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Xây dựng

Ngày đăng 04-04-2023
Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Xây dựng thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn hiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022 (Thông báo số 749/TB-SXD ngày 04/4/2023) như sau: 1. Danh sách trúng tuyển công chức năm 2022 ÔngNguyễn Quốc Cường - Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1996 - Vị trí tuyển dụng: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật (Kiến trúc sư) BàHồ

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mcrypt.so' (tried: /usr/lib/php/20190902/mcrypt.so (/usr/lib/php/20190902/mcrypt.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20190902/mcrypt.so.so (/usr/lib/php/20190902/mcrypt.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: