Tập huấn

Tập huấn "Nâng cao năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng"

Ngày đăng 10-06-2019
Ngày 06-07/6/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức Khóa tập huấn "Nâng cao năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng". Khóa tập huấn có sự tham gia của các đại diện từ Bộ Xây Dựng và các chuyên gia tư vấn năng lượng công trình cho các tổ chức quốc tế cùng đại diện các Sở Xây Dựng, Ban QLDA, các tổ chức Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nội dung khóa tập huấn chú trọng tổng hợp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc sử dụng năng lượng trong
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Ngày đăng 29-11-2016
Ngày 16/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2013/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP: Quản lý không gian xây dựng ngầm- hướng phát triển đô thị hiện đại

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP: Quản lý không gian xây dựng ngầm- hướng phát triển đô thị hiện đại

Ngày đăng 30-09-2016
Theo xu hướng phát triển của đô thị hiện đại, không gian xây dựng ngầm đô thị cần phải được quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đây cũng là những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị vừa được Chính phủ ban hành.