Triển khai thực hiện Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

Ngày đăng 28-08-2023
Ngày 24/8/2023, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thay thế Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018). Đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm được giao tại Điều 14 Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất
Báo cáo tình hình thực hiện việc công bố thông tin vềnhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Quý II năm 2023)

Báo cáo tình hình thực hiện việc công bố thông tin vềnhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Quý II năm 2023)

Ngày đăng 20-06-2023
Thực hiện Công văn số 2247/BXD-QLN ngày 01/6/2023 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị cung cấp thông tin, số liệu phục vụ việc công bố thông tin về Nhà ở và Thị trường bất động sản Quý II năm 2023 và Công văn số 584/VPUBND-ĐTXD ngày 05/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau khi rà soát và phối hợp với các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã cập nhật, công bố thông tin định kỳ theo quy định trên hệ thống thông tin về Nhà ở và Thị trường bất động sản
THÔNG BÁO - Kết quả tiếp xúc, đối thoại với một số doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án bất động sản đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh

THÔNG BÁO - Kết quả tiếp xúc, đối thoại với một số doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án bất động sản đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh

Ngày đăng 16-06-2023
Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Thực hiện Công văn số 112/UBND-ĐTXD ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ. Sở Xây dựng đã lập Kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với một số doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án bất động sản đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh. Mục đích lắng nghe, chia sẻ
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ - Khu đô thị mới An Lạc 1, huyện Cao Lãnh

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ - Khu đô thị mới An Lạc 1, huyện Cao Lãnh

Ngày đăng 08-06-2023
Ngày05/01/2023, UBND Tỉnh ra Quyết định -Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị An Lạc 1,huyện Cao Lãnh Ngày13/03/2023, UBND Tỉnh -Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất – Dự án Khu đô thị mới An Lạc 1, huyện Cao Lãnh. Chấp thuận chủ trương đầu tư Phê duyệt yêu cầu sơ bộ
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ - dự án Chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ - dự án Chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư

Ngày đăng 08-06-2023
Ngày 23/12/2019, UBND Tỉnh đã ra Quyết định - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư tại huyện Châu Thành của Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Kiến Quảng. Ngày 06/03/2020, UBND Tỉnh -Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư tại huyện Châu Thành của Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Kiến Quảng. Ngày 20/10/2021, UBND Tỉnh - Quyết địnhthu hồi một phần đất của Công