Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Ngày đăng 30-05-2018
Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việcCông bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017 và thay thếQuyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009. Nguồn: Bộ Xây dựng Ngày hết hiệu lực: Văn bản còn hiệu lực Tải file đính kèm