Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023

Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023

Ngày đăng 18-09-2023
Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023 Ngày 16/9/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023. Theo đó, đã có 49/53 cá nhân tham gia sát hạch (vắng 4), kết quả có 43 cá nhân đạt số điểm theo yêu cầu. Cán bộ coi thi đang phổ biến quy chế thi Các cá nhân tham gia sát hạch đã tuân thủ đầy đủ theo quy chế của Hội đồng thi và quy định khác của
Quyết định quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thực hiện cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thực hiện cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng 15-09-2023
Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND về việcQuy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thực hiện cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;Phạm vi điều chỉnh của Quyết định này: Thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp (Số 69/SXD-QLXD.TĐ ngày 12/9/2023)

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp (Số 69/SXD-QLXD.TĐ ngày 12/9/2023)

Ngày đăng 14-09-2023
- Đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Cơ sở Điều trị nghiện gồm: Khối nhà hành chính, Nhà công vụ, Hội trường, Khu A, Khu B, Khu C, Khu cắt cơn điều trị, Khu tự cai, Nhà ở xã hội, Nhà dạy nghề, Hàng rào, Đài nước, Hệ thống thoát nước, Sân đan. - Đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cai nghiện (danh mục thiết bị theo Đề án được phê duyệt). Đính kèm file thông báo kết quả thẩm định! Phòng Quản lý Xây dựng
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Di dân tập trung tuyến dân cư kênh 17, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Số 64/SXD-QLXD.TĐ ngày 29/8/2023)

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Di dân tập trung tuyến dân cư kênh 17, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Số 64/SXD-QLXD.TĐ ngày 29/8/2023)

Ngày đăng 14-09-2023
- Dự án “Dự án di dân tập trung tuyến dân cư kênh 17, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự” đã được UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 606/QĐ-UBND.HC ngày 02/6/2023. - Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư với diện tích khoảng 43.702 m2, bố trí khoảng 169 hộ dân. Các hạng mục đầu tư của dự án gồm: San lấp mặt bằng, hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp phòng cháy chữa cháy; hệ thống thoát nước mưa, nước
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy chế biến bột cá và mỡ cá tra – giai đoạn 2 của Công ty TNHH Minh Thắng Sa Đéc tại Khu công nghiệp Sa Đéc (Số 62/SXD-QLXD.TĐ ngày 17/8/2023)

Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy chế biến bột cá và mỡ cá tra – giai đoạn 2 của Công ty TNHH Minh Thắng Sa Đéc tại Khu công nghiệp Sa Đéc (Số 62/SXD-QLXD.TĐ ngày 17/8/2023)

Ngày đăng 14-09-2023
- Dự án nhà máy sản xuất bột cá và mỡ cá tra (giai đoạn 1) đã được đầu tư vào năm 2018 với công suất 300 tấn nguyên liệu/ngày. Giai đoạn 2 của dự án chủ yếu đầu tư xây dựng thêm kho chứa, xưởng bảo trì, nhà xe và các hạng mục phụ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của nhà máy (không làm tăng công suất). - Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 40.752,4m2 (đất khu công nghiệp do Nhà nước cho thuê) đã được UBND