Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

Ngày đăng 22-05-2019
Chiều ngày 21/5/2019, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp – Lê Hà Luân trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Vũ – Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng giữ chức Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng. Ông Lê Hà Luân-Giám đốc Sở Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp – Lê Hà Luân tin tưởng trên cương vị mới ông Nguyễn Hải Vũ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, đoàn kết nội bộ, phấn đấu cùng tập thể Thanh tra Sở hoàn