QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

QCVN 09:2017/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

Ngày đăng 31-05-2018
QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500m2 trở lên thuộc các loại hoặc hỗn hợp các loại công trình như: Văn phòng, Khách sạn, Bệnh viện, Trường học, Thương mại - dịch vụ, Chung cư. Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD thay thế QCVN 09:2013/BXD Nguồn: Bộ
QCVN 06: 2010/BXD

QCVN 06: 2010/BXD

Ngày đăng 29-11-2016
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
QCVN 10: 2014/BXD

QCVN 10: 2014/BXD

Ngày đăng 29-11-2016
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
QCVN 12: 2014/BXD

QCVN 12: 2014/BXD

Ngày đăng 29-11-2016
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng