Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng

Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng

Ngày đăng 14-06-2018
Thời gian và địa điểm tiếp công dân 1. Thời gian tiếp công dân: a) Công chức được phân công tiếp công dân thường xuyên thực hiện việc tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định). - Buổi sáng : Bắt đầu tư 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; - Buổi chiều : Bắt đầu tư 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. b) Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lể, ngày tết hoặc do