Quyết định số 620/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10:43:10 08/05/2018Tin cùng chủ đề