Quyết định số 252/QĐ-UBND-HC của UBND Tỉnh V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà ở cho người lao động tại TP Cao Lãnh của Cty CP Vĩnh Hoàn

14:29:53 22/08/2018