Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

16:17:24 30/05/2019