Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội (Đợt 6)

14:53:40 05/08/2020