Thông báo số 997/TB-SXD về việc công khai thông tin đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở thuộc dự án Nhà ở cho người lao động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (đợt 01)

14:40:03 05/08/2020