Công văn số 608/SXD-QLN V/v thông báo kết quả thẩm định giá bán, giá cho thuê 39 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở người lao động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

14:43:34 05/08/2020