Công văn số 1108/SXD-QLN V/v thông báo kết quả thẩm định giá bán, giá cho thuê điều chỉnh áp dụng cho khối nhà A,B,C,D,F

15:03:08 05/08/2020