Điều động, chỉ định ông Lê Hà Luân Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Bí thư thành ủy Hồng Ngự

09:44:15 10/03/2021123>Last ›