Thông báo số 1447/SXD-QLN V/v ý kiến về thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

08:49:23 19/04/2021