Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 513/TB-SXD 04/09/2021 Thông báo số 513/TB-SXD Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỳ 02/2021 (trường hợp không đủ điều kiện) Sở Xây dựng
2 512/TB-SXD 09/04/2021 Thông báo số 512/TB-SXD Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
3 120/QĐ-SXD 07/04/2021 Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Sở Xây dựng Sở Xây dựng
4 499/SXD-QLXD 06/04/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND) Sở Xây dựng
5 312/TB-SXD 08/03/2021 Thông báo số 312/TB-SXD Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
6 82/QĐ-SXD 05/03/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Duy Tín Hiếu Sở Xây dựng
7 79/QĐ-SXD 05/03/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và thương mại dịch vụ Kim Mã Phát Sở Xây dựng
8 78/QĐ-SXD 05/03/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại HT Sở Xây dựng
9 77/QĐ-SXD 05/03/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đại Trường Phát Sở Xây dựng
10 74/QĐ-SXD 05/03/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Bảo Khánh Đồng Tháp Sở Xây dựng
11 275/TB-SXD 01/03/2021 Thông báo số 275/TB-SXD về việc Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Sở Xây dựng
12 67/QĐ-SXD 26/02/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại công nghệ Phú Khang Sở Xây dựng
13 68/QĐ-SXD 26/02/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Phát Đạt Đồng Tháp Sở Xây dựng
14 29/TB-SXD 25/02/2021 Về việc tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 01 năm 2021 Sở Xây dựng
15 192/TB-SXD 05/02/2021 Thông báo số 192/TB-SXD Về việc xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng Sở Xây dựng
16 44/QĐ-SXD 29/01/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần cơ khí DFC Đồng Tháp Sở Xây dựng
17 45/QĐ-SXD 29/01/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần kiến trúc nội thất xây dựng Phố Xanh Sở Xây dựng
18 46/QĐ-SXD 29/01/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Minh Gương Sở Xây dựng
19 47/QĐ-SXD 29/01/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Phát Đồng Tháp Sở Xây dựng
20 48/QĐ-SXD 29/01/2021 Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng PYTAGO Sở Xây dựng