259 SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 11/TB-TTQH 19/01/2022 Thông báo số 11/TB-TTQH Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 Trung tâm Qui hoạch Đô thị và nông thôn
2 128/SXD-QLXD 17/01/2022 V/v phúc đáp công tác tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Sở Xây dựng
3 106/KH-SXD 13/01/2022 Về việc Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Sở Xây dựng
4 78/KH-SXD 12/01/2022 Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Xây dựng Sở Xây dựng
5 47/TB-SXD 07/01/2022 Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
6 406/QĐ-SXD 29/12/2021 Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý IV năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Sở Xây dựng
7 2750/SXD-QLN 28/12/2021 V/v ý kiến về thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (lần 02) Sở Xây dựng
8 366/KH-UBND 24/12/2021 Kế hoạch Phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 -2025 Default Company
9 2698/SXD-QLN 23/12/2021 Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng Trụ sở Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp Sở Xây dựng
10 2691/TB-SXD 23/12/2021 Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
11 2573/TB-SXD 10/12/2021 Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
12 2349/HD-SXD 18/11/2021 Hướng dẫn Hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Sở Xây dựng
13 2277/TB-SXD 11/11/2021 Thông báo số 2277/TB-SXD Về việc tạm hoãn tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 4, kỳ 5, kỳ 6, kỳ 7 năm 2021 Sở Xây dựng
14 2194 /TB-SXD 04/11/2021 Thông báo số 2194 /TB-SXD Về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
15 302/QĐ-SXD 12/10/2021 Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Thá Sở Xây dựng
16 96/TB-BXD 12/10/2021 Thông báo số 96/TB-BXD về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch Default Company
17 385/PA-UBND 04/10/2021 Phương án Thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Default Company
18 3373/BXD-GĐ 23/08/2021 Công văn số 3373/BXD-GĐ V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng Default Company
19 1547/SXD-TTr 19/08/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Sở Xây dựng
20 SXD-KT&VLXD 10/08/2021 Công văn số SXD-KT&VLXD V/v đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động tham gia hoạt động xây dựng theo Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp Sở Xây dựng
123>Last ›